Stavební technika

Nabízíme svým zákazníkům kompletní a kvalitní služby:

  • zemní a výkopové práce
  • doprava a dovoz sypkých materiálů
  • demolice a demoliční práce
  • doprava a písku, kameniva a jiných materiálů
  • doprava a prodej písku, kameniva a jiných materiálů

Naší hlavní prioritou je spolehlivost Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům kompletní služby na co nejvyšší možné úrovni. Jsme schopni provést výkopové práce v jakémkoliv rozsahu, i pokud se jedná o stísněná a problematická místa. Také se specializujeme na velkoobjemové přesuny zeminy, hrubé terénní práce a skrývkové práce. Zahrnuje komplexní stavební činnost od návrhu, přes stavební práce třeba až po dodávku zařízení, moderní a účelné kuchyně nebo nábytku.

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Technologie pro společnost mmstavby plus s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0018202

Program: OPPIK Technologie – VIII. Výzva

Náplň: V rámci projektu společnosti bude pořízen rýpadlo/nakladač, který zrychlí a zefektivní poskytovaní zemních a výkopových služeb, čímž dojde ke zvýšení její produktivity a přidané hodnoty. Žadatel bude zároveň schopný poskytovat větší objem služeb, zvýšit počet odběratelů a zajistit si tak vyšší konkurenceschopnost a stabilitu. Projekt mj. přispěje i ke snížení nákladů na realizované služby a zkvalitnění pracovního prostředí pro zaměstnance.

Termín realizace: 05/2019 – 05/2020